Poniższe dwie linijki spowodują automatyczne szyfrowanie haseł, dzięki czemu, nie będą one widoczne jawnym tekstem w konfigu

config terminal
service password-encryption