Aby ustawić zegar w BIOS’ie na taki sam czas jak w systemie należy wpisać w lini poleceń hwclock --systohc