Są bardzo licznie wykorzystywane w BGP.

route-map nazwa_routemapy [[permit | deny] |  [sequence-number]]

– może mieć wiele wpisów o tej samej nazwie. Muszą się różnić tylko numerem sekwencyjnym

– wpisy w route-mapie są przetwarzane po kolei. Gdy np. pierwszy będzie się zgadzał(match), to reszta nie jest już sprawdzana.

– każdy wpis posiada zero lub więcej match‚y . Wpis bez match’a odnosi się do całego ruchu (tak jak any ACL’kach).

– jeśli ruch nie zostanie zmatch’owany to nie jest on modyfikowany, jest przetwarzany przez następny wpis.

– każdy wpis match może posiadać jeden lub więcej warunków. Jeśli choć jeden z nich jest spełniony, to reguła set jest wykonywana (OR).

– każda rote-map’a ma zero lub więcej wpisów set. Wpis jest wykonywany wtedy gdy wszystkie warunki match są spełnione „true”.

– każda route-map’a ma permit lub deny. Ruch który spełnia warunki permit jest przetwarzany przez route-map’ę. Ruch który nie spełnia warunków match lub ma deny nie jest przetwarzany przez route-map’ę.

– ruch który nie jest wprost dozwolony jest domyślnie zabroniony.

– jeśli route-map’a zawiera więcej match’y to wtedy, aby reguła set została wykonana, wszystkie warunki match muszą być spełnione (AND).