Resetowanie aironet 1200 do fabrycznych ustawień:

  1. Odłączamy accesspointa od prądu
  2. Wciskamy przycisk MODE na obudowie i podłączamy prąd
  3. Czekamy aż dioda Status zaświeci się na pomarańczowo i puszczamy przycisk MODE
  4. Podłączamy się kablem konsolowym do accesspointa. Po resecie hasło do enable to Cisco

Features:

Są dwa interfejsy radiowe w aironetach 1200:

  • interfejs dot11Radio 0  – 2,4GHz
  • interfejs dot11Radio 1 – 5GHz

A także:

  • fizyczny interfejs FastEthernet 0
  • wirutalny interfejs zarządzający BVI 1

Aironet 1200 obsługuje do 16 SSID. Każdy SSID to osobny VLAN.

Konfiguracja interfejsu zarządzania:

Niestety na aironet 1200 nie można użyć tagowanego VLANu do zarządzania accesspointem. Dlatego też na porcie w switchu do którego jest podłączony punkt dostępowy trzeba nasz VLAN zarządzający ustawić jako natywny(nietagowany). Można to zrobić wpisując na porcie przełącznika polecenia:

switch(config-if)#switchport trunk native vlan numerek_nativeVLANu
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan numerek_nativeVLANu

To nam załatwia sprawę switcha, został jeszcze accesspoint. Aironet ma do zarządzania przewidziany specjalny interfejs BVI1, na którym wystarczy skonfigurować adres IP oraz maskę podsieci. O tak:

ap(config)#int bvI 1
ap(config-if)#ip address x.x.x.x y.y.y.y
ap(config-if)#no shutdown

I już można pingać naszego accesspointa z sieci managementowej, a także(w zależności od tego co skonfigurowaliśmy) telnetować lub SSHować się na niego.

Konfiguracja mutliSSID:

Cisco aironet 1200 umożliwia skonfigurowanie do 16 SSID, każdy SSID to osobny VLAN, a co za tym idzie osobna podsieć.

Najpierw trzeba skonfigurować port na switchu do którego podłączony jest punkt dostępowy tak by przepuszczał nasze VLANy do accesspointa. Przypuśćmy, że jest to VLANy X.

switch(config-if)#switch mode trunk
switch(config-if)#switch trunk allowed vlan add X

I jeśli chodzi o switcha to wszystko(zakładam, że na przełączniku są już dodane VLANy, które chcemy przekazać do APka).

Musimy zając się jeszcze konfiguracją aironeta. Na początek podobnie jak się to robi w routerach, trzeba na porcie FastEthernet 0 dodać wirtualne interfejsy z naszymi VLANami i przypisać je do odpowiednich bridge-grup. Każdy VLAN to osobna bridge-grupa.

ap(config)#interface FastEthernet 0.X
ap(config-if)#encapsulation dot1Q X
ap(config-if)#bridge-group 2

Potem trzeba jeszcze utworzyć SSID i przypisać numer VLAN. Żeby uprościć przykład konfigurujemy uwierzytelnianie otwarte(czyli każdy ma dostęp).

ap(config)#dot11 ssid NazwaSSID
ap(config-ssid)#vlan X
ap(config-ssid)#guest-mode
ap(config-ssid)#authentication open

Ok mamy skonfigurowany interfejs fizyczny, mamy SSID to teraz jeszcze trzeba skonfigurować wirtualny interfejs radiowy z naszym VLANem i przypisać bridge-grupę.

ap(config)#interface Dot11Radio0.X
ap(config-if)#encapsulation dot1Q X
ap(config-if)#bridge-group 2

Ostatnia rzecz to przypisanie SSID do interfejsu Dot11Radio0

ap(config)#interface Dot11Radio0
ap(config-if)#ssid NazwaSSID

I teraz już jeśli wszystko dalej na switchu i routerze mamy skonfigurowane dobrze, to powinniśmy mieć dostęp do naszego VLANu.

Jakby ktoś miał coś ciekawego do dodania albo poprawienia to zachęcam do komentowania 🙂