Ku pamięci. Konfiguracja strefy czasowej oraz zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie dla Polski na urządzeniach Cisco:

configure terminal
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00

Przydatne także są dwa polecenia podane przez kolegę cbr’a. Dzięki nim w logach oraz komunikatach debug będzie widać datę i godzinę wystąpienia zdarzenia:

service timestamps debug datetime msec localtime
service timestamps log datetime msec localtime