• Wciskamy klawisz brake zanim IOS zdąży się załadować
  • Trzeba zmienić wartość config-register na  0x042 poleceniem:  >o/r 0x042
  • potem init: >i
  • IOS inicjalizuje się z pominięciem wczytywania konfiguracji
  • jak już się zaloguje to przechodzimy do trybu enable i wpisujemy erase nvram: i ENTER
  • następnie jeszcze tylko zmieniamy config-register na wartość 0x2102 żeby znowu wczytywał konfigurację: config-reg 0x2102