W Cisco 6500 tylko Sup32 i Sup720 obsługują IPv6 w hardware.

Sup2

Sup2 obsługuje IPv6 osbługuje przez software, a nie przez hardware. Czyli przez procesor.
Wydajność takiego rozwiązania to około 200kpps, czyli 200 000 pakietów
na sekundę. Co w zależności od wielkości pakietu np. dla 64 bajtów daje
przepustowość 97Mbps, a dla 1500 bajtów około 2Gbps. Ale są to wartości
mocno teoretyczne, wynikające z prostego przeliczenia, które w
rzeczywistości są dużo niższe i powodują obciążenie procesora w routerze.