Skip to content

regisu blog

Blog z notatkami …

Archive

Tag: bgp

Metryka – służy do wyboru najlepszej trasy w przypadku gdy mamy ich do danego celu kilka. Im mniejsza metryka tym lepiej.

 • Trasy są domyślnie dodawane do tablicy routingu jeśli:
  • interfejs jest w stanie UP
  • interfejs ma przypisany adres IP(manualnie lub przez DHCP)

Atrybuty tras BGP według typów

 • Wellknown Mandatory – muszą być obsługiwane przez wszystkie implementacje BGP i występują w każdym pakiecie UPDATE (Jeśli w UPDATE brakuje jednego z atrybutów typu Wellknown to do sąsiada jest wysyłana błąd NOTIFICATION).
  • ORIGIN – typ pochodzenia:
   • IGP – zdefiniowane w BGP poprzez komendę network
   • EGP – nauczone od sąsiadów przez eBGP
   • INCOMPLETE – jeśli trasa została redystrybuowana do BGP z innego protokołu routingu nie ważne czy statycznego czy dynamicznego
  • AS_PATH – lista systemów autonomicznych przez jakie podróżowała informacja o tasie
  • NEXT_HOP – adres peera od którego dostaliśmy UPDATE z daną trasą
 • Wellknown Discretionary– muszą być wspierane przez wszystkie implementacje BGP, ale są opcjonalne jeśli chodzi o wysyłanie ich.
  • LOCAL_PREF – metryka istniejąca w obrębie jednego AS’a, określająca, która ścieżka wyjścia dla danej trasy jest najlepsza.
  • ATOMIC_AGGREGATE – zawiera numery AS, które zostały odrzucone przez agregację.
 • Optional Transistive– nie musi być rozpoznawany przez implementację BGP. Jeśli nie jest rozpoznawany, ale jest ma ustawioną flage TRANSISTIVE to jest po prostu przekazywany dalej.
  • AGGREGATOR – ID oraz numer AS routera, który dokonał sumaryzacji tras.
  • COMMUNITY – tag trasy
 • Optional Nontransistive– nie musi być rozpoznawany przez implementację BGP. Jeśli nie jest rozpoznwany i nie ma ustawionej flagi TRANSISTIVE to nie jest przekazywany dalej.
  • MED (Multi Exit Dicriminator) – metryka dla zewnętrznych sąsiadów mówiąca którędy najlepiej osiągnąć lokalny AS (domyślnie 0).
  • CLUSTER_ID – ID klastra z którego pochodzi dana trasa (wykorzystywane przy route-reflectorach i konfederacjach).
  • ORIGINATOR_ID – ID route-reflectora.

Algorytm wyboru trasy

 1. Weigth (im wyższa tym lepiej) – używana tylko w Cisco. Preferencja wyboru trasy ustawiana przez administratora. Działa lokalnie na routerze.
 2. Local preference (im wyższa tym lepiej)
 3. Self-originated (True)
 4. AS Path (najkrótsza najlepsza)
 5. Origin (IGP<EGP<INCOMPLETE)
 6. MED (najniższy najlepszy)
 7. Extrenal (eBGP over iBGP)
 8. IGP Cost (najniższy najlepszy)
 9. eBGP peering (najstarsze najlepsze)
 10. Router ID (najniższy ID)
 11. Najniższy adres IP neighbora

Inne

 • Na routerze może być skonfigurowany tylko jeden proces BGP!
 • Jeśli mamy skonfigurwany już jeden proces BGP to gdy wpiszemy komendę router bgp numer_as z innym numerem AS niż ten, z którym jest skonfigurowany obecny proces BGP, to dostaniemy błąd.
 • Dla sesji iBGP adres IP neighbora nie musi być bezpośrednio podłączony.
 • Dla sesji eBGP adres IP neighbora musi być bezpośrednio podłączony.

Definiowanie tras rozgłaszanych przez BGP

 • komenda network
 • redystrybucja np. tras statycznych <niezalecana jest redystrybucja z protokołów IGP>. Redystrybucja powoduje ustawienie atrybutu Origin jako INCOMPLETE.

BGP Synchronization

Reguła synchronizacji mówi o tym, żę router BGP nie powinien używać ani rozgłaszać do zewnętrznych sąsiadów, tras nauczonych przez iBGP, o ile trasy te nie są lokalne lub nauczone z protokołu IGP.

Synchronizacja jest domyślnie wyłączona na nowszych IOSach.

Resetowanie sesji BGP i wprowadzanie zmian w filtrach

Trzy drogi by uruchomić update:

 • hard reset – zrywa sesje i ustala ją od początku. Przez co wpływa na ruch.
 • soft reset – nie powoduje zerwania sesji BGP. Dla wyjściowych updateów jest wysyłany update zawierający zmiany.
 • route refresh – działa tylko dla in. Nowsze routery obsługują coś podobnego do soft reset, ale nie trzeba konfigurować przy neighborze soft-reconfiguration inbound, tylko od razu można w trybie EXEC użyć clear ip bgp * soft in

Peer groups

Peer groupy mogą polepszyć wydajność kiedy przetwarzane są update’y do sąsiadów BGP mających taką samą politykę wyjściową.

BGP Neighbor States

 • Idle – router przeszukuje tablicę routingu w celu znalezienia trasy do sąsiada
 • Connect – router znalazł trasę do sąsiada i zakończył three-way TCP handshake
 • Open sent – router wysłał wiadomość open, z parametrami sesji BGP
 • Open confirm – router odebrał potwierdzenie i zgodę na parametry do zestawienia sesji BGP
 • Established – sesja BGP została nawiązana

Są bardzo licznie wykorzystywane w BGP.

route-map nazwa_routemapy [[permit | deny] |  [sequence-number]]

– może mieć wiele wpisów o tej samej nazwie. Muszą się różnić tylko numerem sekwencyjnym

– wpisy w route-mapie są przetwarzane po kolei. Gdy np. pierwszy będzie się zgadzał(match), to reszta nie jest już sprawdzana.

– każdy wpis posiada zero lub więcej match‚y . Wpis bez match’a odnosi się do całego ruchu (tak jak any ACL’kach).

– jeśli ruch nie zostanie zmatch’owany to nie jest on modyfikowany, jest przetwarzany przez następny wpis.

– każdy wpis match może posiadać jeden lub więcej warunków. Jeśli choć jeden z nich jest spełniony, to reguła set jest wykonywana (OR).

– każda rote-map’a ma zero lub więcej wpisów set. Wpis jest wykonywany wtedy gdy wszystkie warunki match są spełnione „true”.

– każda route-map’a ma permit lub deny. Ruch który spełnia warunki permit jest przetwarzany przez route-map’ę. Ruch który nie spełnia warunków match lub ma deny nie jest przetwarzany przez route-map’ę.

– ruch który nie jest wprost dozwolony jest domyślnie zabroniony.

– jeśli route-map’a zawiera więcej match’y to wtedy, aby reguła set została wykonana, wszystkie warunki match muszą być spełnione (AND).