W niektórych sieciach portsecurity może być bardzo przydatną funkcją. Polega ona na kontroli dostępu do portów na podstawie MAC adresów. Aby włączyć porstecurity na porcie trzeba w konfiguracji portu wpisać:

switchport port-security

A następnie określić adresy MAC, których użycie na tym porcie ma być dozwolone. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • poprzez ręczne ustawienie MAC’ów
  • naukę MAC’ów na podstawie ruchu na porcie (domyślnie)

kontynuuj czytanie …