Ot prosty skrypt, wykorzystywany przeze mnie do restartowania antenek Ubiquiti, bo się lubią czasem dziwnie powiesić i gubić pakiety:)


#!/usr/bin/env ruby

require 'rubygems'
require 'net/ssh'


Net::SSH.start( "X.X.X.X" , "USER", :password => "PASSWORD", :port => 22) do |ssh|
puts ssh.exec! "reboot"
end